مجله مادر و کودک توی فورت


داستان ثور و لوکی

داستان ثور و لوکی

ثور، خدای آسمان و رعد چکش کوه کوبنده،  را به دست گرفت که وقتی آن را پرتاب کرد، مانند بومرنگ به سمت او بازگشت. او به خاطر خلق و خوی گرم و اشتهای زیادش معروف بود....​​​​​​​​​​​​
داستان زئوس و جعبه پاندورا

داستان زئوس و جعبه پاندورا

اپیمته و برادرش پرومتئوس مدتها پیش روی زمین زندگی می کردند. آنها مردان مهربانی بودند و پرومتئوس به مردم کمک کرد تا یاد بگیرند...
داستان باربی که زشت شد

داستان باربی که زشت شد

هر روز صبح همینطوره من کاملاً در رختخواب کاملم از خواب بیدار می شوم. لباس کاملم را می پوشم و یک روز عالی دیگر را آغاز می کنم و....
داستان آغاز مرد آهنی

داستان آغاز مرد آهنی

روزی روزگاری دانشمندی بود به نام مارک. او چیزهای مختلف زیادی با انواع مختلف بیت ها و باب ها ساخت....