روانشناسی کودکان مراحل مهمی را در رشد کودکان به ما نشان می دهد. بچه ها معمولا به عنوان موجوداتی ساده و کاملا بی اختیار تصور می شوند.کودکی، مهم ترین دوره تربیت همه ی انسان ها محسوب می شود، والدین در این دوره با آموزش رفتارهای اولیه ، کودکان را برای شرکت در جامعه آماده می کنند.

روانشناسی کودک چیست؟

روانشناسی کودک شاخه‌ای از علم روانشناسی است که رشد روانی کودکان را چه در سطح خودآگاه و چه در سطح ناخودآگاه مورد بررسی قرار می‌دهد. علم روانشناسی نحوه تعامل برقرار کردن کودکان با والدین و جهان اطراف مورد مشاهده قرار می‌دهند تا بتوانند به درک بهتری از دنیای درونی کودکان به دست آورند.

همانطور که کودک شما رشد می کند. عوامل محیطی، ژنتیکی و فرهنگی می توانند روی رشد کودک و سرعت پیشرفت آنها از یک مرحله به مرحله دیگر تأثیر بگذارند. برای کودکان دشوار است که بتوانند آنچه را که طی می کنند توضیح دهند، چه برسد به تجزیه و تحلیل احساسات. آنجاست که روانشناس کودک می تواند به شما اطلاعات بسیار مهم و ارزشمندی بدهد.

اهداف روانشناسی کودک

مهم ترین هدف روانشناسی کودک این است که ساز و کار مغر کودک بهتر شناخته شود تا ما بتوانیم با تغییرات آن بهترین عملکرد و آموزش را داشته باشیم.اصلی ترین هدف روش کودکان پرورش و تربیت شخصیت کودکان است.زندگی کودک که شخصیت سالم از او می سازد، مثل رشد جسمی، رشد شخصیتی، زبانی، ذهنی و احساسی کودک می شود

.

مهم ترین عوامل تاثیرگذار بر شکل گیری شخصیت کودک تان چیست؟

شیوه های صحیح فرزندپروری و نحوه تعامل و روابط با فرزندان از مهم ترین موضوعات روانشناسی کودک است.

محیط خانواده مهم ترین محیطی است که کودک در آن پرورش پیدا میکند

 تجربه های سال های اولیه دوران کودکی که نقش مهم در شخصیت کودک و رفتارهای بعدی او دارد.

مشکلات رفتاری متداول در کودکان چیست ؟

جویدن ناخن:

از میان عادت های عصبی ناخن جویدن معمول ترین می باشد  برای ترک این عادت یادگیری مهارت هایی از جمله  آرامش تدریجی ، آموختن آگاهی به کودک و ایجاد وقفه مفید خواهد بود . در کودکانی که 3 علت را بیان کرده  که عبارت اند از : 1) عصبانیت بیش از حد 2- دلواپسی در قرار گر فتن کودک در موقعیت های حساس و ترس آور 3) عادت .

مکیدن انگشت

لجبازی

دروغگویی

کمرویی و خجالت کودکان

نق زدن و بهانه گیری