در گذشته های دور در یونان، هرکول پسر  زئوس خدای رعد وبرق بود. او یک جنگجوی توانا بود که به وسیله شاه اوریستئوس برای او دوازده وظیفه بسیار سخت تعیین شد. آخرین مورد که از همه انها مرگبارتر  بود: جانور شرور سربروس که از دنیای مردگان محافظت می کرد، که به هادس(دنیای مردگان) نیز معروف است. 

  50+] Marvel Hercules Wallpaper | WallpaperSafari.com                                                                                                               

یونانیان قدیم معتقد بودند که روح شخص پس از مرگ به دنیای مردگان که سرزمین پادشاهی هادس بود می رود. هادس در اعماق زمین قرار داشت و هیچ جانداری از اعماق آن بازنگشته بود. سربروس هیولایی شرور بود که در ورودی هادس نگهبانی می داد. سربروس ظاهر عجیبی داشت: او سه سر سگ وحشی، با دمی مانند اژدها، و سر مار در سراسر پشت خود داشت.

Cerberus Wallpaper Hd posted by John Mercado

 

قبل از سفر به دنیای مردگان، هرکول اقدامات احتیاطی را انجام داد. او نزد کشیشی به نام یومولپوس رفت و او رازهایی را به او یاد داد که قرار بود برای کسانی که از دنیای مردگان دیدن می‌کردند شادی بیاورد.


Hercules vs cerberus by joe-tachi on DeviantArt

هرکول از طریق یک غار صخره ای عمیق راهی هادس شد. او با هیولاها، قهرمانان و ارواح روبرو شد. سرانجام او پلوتو، ارباب دنیای مردگان را پیدا کرد و از او مکان سربروس را خواست. پلوتون موافقت کرد که به هرکول اجازه دهد با سربروس بجنگد، اما به شرطی که هرکول بدون سلاح بر جانور غلبه کند. او باید فقط با قدرت وحشیانه خود بر جانور غلبه می کرد.

هرکول دستان قوی خود را دور جانور حلقه کرد و سربروس سر دندان هایش را در هرکول فرو برد، اما این مانع هرکول بسیار قوی نشد. هرکول سربروس را به شکست داد و هیولا(سربروس) را به دنیای ما بازگرداند.

پادشاه اوریستئوس بسیار ترسیده بود که اصرار داشت که هرکول باید جانور را به دنیای مردگان برگرداند هرکول این کار را کرد و دوازده کار او کامل شد.