قصه گویی نقش زیادی در روند رشد کلی شخصیت کودک دارد. قصه گویی می تواند به سادگی خواندن یک داستان از یک کتاب باشد، قصه گویی مزایای زیادی برای کودکان بخصوص کودکان سنین مهد کودک و پیش دبستانی دارد.

چند نکته در مورد قصه گویی:

قصه ها جنبه خیالی و غیر واقعی نداشته باشند.

برای قصه گویی از یک روانشناس کودک استفاده کنید.

کتاب های آموزشی و فرزند پروری تهیه کنید.

سعی نکنید در قصه ها از رفتار بد کودک استفاده کنید.

فواید قصه گویی

باعث افزایش مهارت کلامی در کودکان میشود.

قدرت تخیل و خلاقیت در کودکان تقویت میکند

باعث مهارت های شنیداری کودک می شود.

افزایش تقویت حافظه

آشنایی با حقایق زندگی

اهمیت قصه گویی

با کمک قصه ها میتوانیم کودکان را با محیط اطرافشان آشنا کنیم و ارزش های دینی، اخلاقی و خانودگی را به آن ها آموزش دهیم.و همچنین قدرت تفکر، تخل و تمرکز را در آن ها افزایش دهیم.

در صورتی که والدین یا مربی قصه گو هستند، باید سعی کنند با استفاده از حرکات بدن،تغییر لحن صدا، قصه های عکس دار، استفاده از عروسک شخصیت های قصه، سوال و پرسش و شریک بودن هر دو والد در قصه گویی، آن را جذاب و اثر گذارتر کنید.

تأثیر قصه در رفتارهای کودکان

 قصه ها، بهترین راه برای گفت وگو با کودکان در مورد رفتارهایشان است رفتارهای کودک ترسو و خجالتی، کودک پرخاشگر و قلدر و... را می توانید با قصه ها درمان کنید البته با این شرط که رفتارها را زود تشخیص بدهید و دست به کار شوید.

 ممکن است با خودتان فکر کنید که چطور ممکن است یک داستان ساده جلوی پرخاشگری کودک را بگیرد یا بر ترس و خجالت کودکی دیگر فائق آید. حسی که کودک پس از شنیدن یک داستان خوب دارد، مانند احساسی است که ما پس از تماشای یک فیلم خوب پیدا می کنیم.