تاثیر بازی در رشد شخصیتی کودک

در گذشته اهمیت و تاثیرات بازی در کودکان چندان مورد بحث نبود، کودکان تنها برای سرگرمی و گذران وقت بازی می کردند. اما امروزه روانشناسان بر تاثیر بازی و اسباب بازی در کودکان تاکید دارند و همچنین والدین در انتخاب اسباب بازی برای کودکان دقت دارند.

در این مقاله می خواهیم تاثیرات بازی در تربیت کودکان را مورد بررسی قرار دهیم:

ملاک های بازی چیست؟

بازی بادی داراری هدف باشد

- بازی اختیاری است، نه اجباری.

- بازی دلپذیر و دلخواه باشد.

- بازی ترتیب ندارد.

چه عواملی در بازی کودکان موثر است؟

 عواملی مانند سن کودک، جنس، بهره هوشی و محیط کودک و... است. که هر یک از عوامل به تنهایی و یا در تعامل با یکدیگر در مسیر رشد صحیح کودک قرار میگیرد.و می‌توان با قدرت از تاثیرات عالی آنها بر رشد کودک موثر باشد.

 

تأثیر سن بر نوع بازی کودکان

کودک در هر سنی، بازی خاصی را می‌پسندد. مثلاً او در همان روزهای نخست تولد، به لگد زدن و حرکت دادن دست‌ها علاقه دارد. کمی که بزرگتر می‌شود، اطرافیان با او بازی می‌کنند و مثلاً صورت خود را با دست‌های کودک می‌پوشانند و سپس آنها را بر می‌دارند و می‌گویند «دالّی» که این کار موجب لذت و خوشحالی کودک می‌شود.

 

الگوی بازی کودکان در سال‌های اولیه کودکی، نشانه تغییر رشدی آنان است. کودک خردسال بیشتر به بازی انفرادی نیاز دارد که بعداً با بازی گروهی رامیپسندند.آنان ممکن است از یک وسیله نیز استفاده کنند، ولی مستقل از یکدیگر و بدون ارتباط زیاد با هم به کار و بازی میپردازند

کودکان سه تا چهار ساله، بیشتر به بازی ارتباطی می‌پردازند. یعنی آنان با کودکان دیگر نیز بازی می‌کنند و می‌توانند وسایل خود را، در اختیار دیگران قرار بدهند و با آنان شریک شوند.

از چهار تا شش سالگی است که کودک بیشتر و بیشتر به بازی اشتراکی روی می‌آورد، یعنی در موقعیت‌های گروهی که هدفی مشترک را دنبال می‌کنند، به بازی گروهی می‌پردازند.

یک اسباب بازی خوب چه ویژگی هایی دارد؟

  •  باعث افزایش قوه تخیل کودک می شود.
  • تحرک بدنی در کودک فعال شود..
  • بازی های آموزشی
  • مناسب با جنسیت کودک انتخاب کنید.
  • متناسب با رده سنی کودک انتخاب شود.

رابطه بازی با رشد جسمانی و روانی کودک:

باعث میشود انرژی بدن را به بهترین شکل مصرف شود.

عضلات را قوی،استخوان ها را محکم میکند وباعث تقویت حواس پنچ گانه میشود.

باعث تقویت حواس کودک میشود.