برای پیام (تیکت) به پشتیبانی سایت ، کافیست در مرحله اول وارد پنل کاربری خود شوید (نیاز به ثبت نام دارد که راهنمای نحوه ثبت نام قرار داده شده است) ، پس از آن با صفحه زیر مواجه میشوید که برای اینکار میبایست روی قسمت نشان داده شده یعنی در قسمت پشتیبانی کلیک کنید (1) و سپس درخواست جدید را انتخاب نمایید:

👈نحوه ثبت نام


پس از انتخاب صفحه زیر باز میشود

  1. در ابتدا موضوع پیام را انتخاب نمایید.
  2. سپس عنوانی که در رابطه به موضوع پیام می باشد را بنویسید.
  3. متن پیامی که میخواهید پیگیری شود را بنویسید.
  4. (اختیاری) اگر تصویر ، فیلمی یا فایلی داشته باشید ، میتوانید از طریق قسمت پیوست فایل ارسال نمایید.


پس از ارسال درخواست میتوانید در قسمت پشتیبانی با انتخاب گزینه درخواست های پشتیبانی ، فهرست تیکت های خود را مشاهده فرمایید.


وضعیت درخواست در صورتی که به پاسخ داده تغییر کند یعنی پاسخی برای شما ارسال شده است که میتوانید با زدن روی عنوان پشتیبانی خود ، پیامی که ارسال شده است را مشاهده فرمایید: