فیلم ساخته شده شرک برگرفته از  کتاب با نام Shrek اثر ویلیام استیج است.

داستان شرک

شرک غولی بود که در یک جنگل در آرامش زندگی می‌کرد، تا اینکه مأموران پادشاه به منطقه‌ای نزدیک او می‌آیند و از مردم چیزهای عجیبشان را می‌خواهند، پیرزنی الاغش را می‌دهد و ادعا می‌کند که الاغش قادر به حرف زدن است.

ناگهان الاغ از آنجا فرار می‌کند و به خانه شرک می‌رسد و سربازان هم از آنجا فرار می‌کنند. پادشاه هم تمام حیوانات عجیب را به خانه او می‌فرستد و تا هنگامی که شرک شاهزاده‌ خانم را برای او از قصر اژدها آزاد نکند حکم خانه‌اش را نمی‌دهد.

شرک و الاغ هم برای نجات شاهزاده‌خانم دست به کار میشوند و طی اتفاقاتی که می‌افتد، الاغ با اژدها ازدواج می‌کند و شاهزاده‌خانم هم که در نیمه‌های شب به غول تبدیل شده‌است با شرک ازدواج می‌کند و پادشاه هم کشته می‌شود.

انیمیشن شرک عجیب ترین غولی هست که تا به حال دیدین

این غول سبز رنگ با گوش هایی مثل شیپور وبد اخلاق و بد بو... چنین غولی دوست و رفیقی نداره و به تنهایی زندگی میکند.

و از تنهایی ناراحت نیست  و اینجوری خوشحال تر است.و  در یک کلبه جنگلی زندگی میکند که دردسرها شروع میشوند. پادشاهِ فارکواد ، شاه همان اطراف سربازهاش را میفرستد تا ذخایر مردم محلی رو غارت کند. اون حیوانات و موجودات عجیب سرزمینش رو میخرید و آنهارو جمع میکرد. مثلن پبنوکیو ، عروسک سخنگو ، شنل قرمزی و. . . سربازها توی جستجوهاشون با موارد عجیبی روبه رو میشوند. مثل یک خر سخنگو یا طوطی که سخن میگوید.

خر از دست سربازان فرار میکند. و به خانه شرک میرسد و خر هم که به شدت اهل رفیق بازی و دوستی هست خیلی زود با شرک دوست میشود. تمامی شخصیت های عجیب و غریب هم در مرداب غول سبز ساکن میشوند. و آرامش جنگل را بهم میریزند. و شرک تصمیم میگیرد پیش پادشاه برود تا وادارش کند یک جای دیگر برای زندگی اون عجایب پیدا کند. پادشاه وقتی زور و بازو شرک را میبیند به شرک ماموریت می دهد که از قلعه جادویی پرنسس فیونا رو نجات دهد. شرک با خر سخنگویش  برای انجام ماموریت به سمت قلعه میروند.